İSO

Eğitim ve Seminer

Spesifik Uzmanlık için Özelleştirilmiş İçerikler!

Eğitimler ve Seminerler

 • 4 Mart 2021 14:00 - 16:00, Online

  Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Stratejik Yönetim Webinarı

  Aile şirketleri, ülke ekonomisinin gelişiminde ve büyümesinde, farklı sektörlerde istihdam yaratılmasında, pazara sunulan üretim ve hizmet sektöründe fark yaratan kuruluşlar olarak öne çıkmaktadır....

 • 16 Mart 2021 10:00 - 12:00, Online

  Stratejik Planlama Online Eğitimi

  Eğitimimizde, strateji ile ilgili kavramlar, büyüme stratejisi, pazara giriş stratejisi, rekabetçi strateji, uluslararası büyüme stratejisi hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

  Eğitim İç...

 • 19 Mart 2021 10:00 - 13:00, Online

  Şirket Yönetim Yapılandırmaları ve Aile Şirket Yönetimi Online Eğitimi

  Eğitimimizde kurumsal bir şirketteki yönetim yapıları ile aile şirketlerinin kurumsallaşma süreçlerinde yönetim organizasyonlarından nasıl faydalanacağına ilişkin farkındalık yaratılması amaçlanmak...

 • 29 Mart 2021 14:00 - 16:00, Online

  Yalın Üretim Online Eğitim

  Dünyada rekabet çılgın boyutlara doğru ilerlemektedir. Bu rekabet ortamında firmalar ciddi zorluklarla boğuşmaktadır ve bu baskı giderek artmaktadır. Yalın üretim sistemi rekabet ortamında bize güç...

 • 30 Mart 2021 14:00 - 16:00, Online

  Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Online Eğitimi

  Eğitimimiz ile aile şirketlerinin kurumsallaşması konusunda, üst yönetime farkındalık kazandırılması ve kendi durumunu analiz edebilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

  İçerik

 • 31 Mart 2021 14:00 - 16:00, Online

  İş Değerleme, Ücret ve Prim Sistemi Online Eğitimi

  Eğitimimizde iş analizlerinin ve iş değerlemelerinin yapılarak, yetkinlik bazlı, kurumsal kaynakları doğru ve etkin kullanan, bir ücret politikası oluşturmak, organizasyonlar arası ve organizasyon ...