İSO

Eğitim ve Seminer

Spesifik Uzmanlık için Özelleştirilmiş İçerikler!

Eğitimler ve Seminerler

 • 9 Haziran 2023 14:00-17:00, Online

  Açık İnovasyon Online Eğitimi

  Eğitimde yeni bir değer yaratmanın, farklılaşmanın, gelişmenin, büyümenin yolu olan inovasyonu anlamak ve kendi organizasyonumuzda uygulamanın ipuçlarını keşfetmek amaçlanmaktadır.

 • 16 Haziran 2023 14:00 - 17:00, Online

  Çok Boyutlu Düşünme Teknikleri Online Eğitimi

  Eğitimde katılımcılarımızı temel düşünme yetkinlikleri ile tanıştırmayı, kendilerinde düşünmeyi zorlaştıran faktörler ile mücadele etme arzusu uyandırarak, gerçek potansiyellerini fark etmeye, prob...

 • 23 Haziran 2023 14:00 - 17:00, Online

  Metaverse Token Ekonomi Online Eğitimi

  Eğitim katılımcıların, global çapta günümüzün en revaçta konuları olan Metaverse hakkında bilgi sahibi olmaları ve Yeni Sektörel İhtiyaçlar doğrultusunda yeni iş fırsatlarının farkına varmaları hed...

 • 6 Temmuz 2023 13:30 - 16:30, Online

  Etkili İletişim Yönetimi: Olumlu Yaklaşımın İnanılmaz Gücü Online Eğitimi

  Eğitimde iletişim konusunda farkındalık kazanılması amaçlanmaktadır.

  Eğitim İçeriği
  •    Etkili İletişimin Önemi
  •    Kendimizi Tanımak 
  •    İletişim Profiliniz ve S...

 • 19 Temmuz 2023 13:30 - 16:30, Online

  İnovatif İş Fikrinin Teknoloji Şirketine Dönüşümü Online Eğitimi

  Eğitim inovatif iş fikrinizi ticarileştirerek pazara giden en başarılı rotayı planlamanız için size stratejik bir temel sağlayacaktır. Ticari potansiyelin değerlendirilmesinden iş geliştirmeye ve ö...

 • 20 Temmuz 2023 13:30 - 16:30, Online

  Büyük Veri Analitiği Online Eğitimi

  Programın amacı Büyük Veri Analizi konusunda bilgi sahibi kişiler yetiştirmektir. Bu kapsamda eğitimi alanlar Büyük Veri Analiz sürecini öğrenecek ve Hadoop Ekosistemini yakından tanıma imkânı yaka...

 • 24 Temmuz 2023 13:30 - 16:30, Online

  Heyecan Veren Sunum Tasarımları için İpuçları Online Eğitimi

  Eğitimde görsel olarak etkileyici sunumlar hazırlamak için, tasarımın temelleri hakkında bilgi vermek ve bunları uygulamak için PowerPoint programı üzerinden pratik ipuçları sağlamak amaçlanmaktadı...

 • 25 Temmuz 2023 13:30 - 15:30, Online

  Sürdürülebilirlik Performansı Raporlaması Online Eğitimi

  Sürdürülebilirlik alanında yürütülecek çalışmaların tercih değil zorunluluk haline geldiği günümüzde firmaların çevresel ve sosyal sorumluluklarını ekonomik parametrelerle ifade etmesinin önemi gün...

 • 1 Ağustos 2023 13:30 - 16:30, Online

  Operasyonel Mükemmellik Kültürü Yaratmanın Temel İlkeleri Online Eğitimi 

  Eğitimde işletmelerde sürdürülebilir iyileştirme kültürü yaratmak için kullanılacak araçlar ve yaklaşım metotları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

  Eğitim İçeriği

 • 3 Ağustos 2023 13:30 - 16:30, Online

  Kurumsal Dünyada Kişisel Üretkenlik Yönetimi Online Eğitimi

  Eğitimde zaman-iş çıktısı-iş kalitesi eksenindeki konulara değinip kişisel üretkenliği arttırmak için farkındalık oluşturma ve yöntemler öğretme amaçlanmaktadır.

  Eğitim İçeriği

 • 9 Ağustos 2023, 10 Ağustos 2023 09:30 -16:30, ODAKULE (MERKEZ)

  Nöro Satış ve Nöro Pazarlama Eğitimi 

  Etkin bir satış ve pazarlama iletişimi için tüketicinin beynine doğru bir yolculuğa hazır mısınız? 

  İnsan davranışları, sonsuz bir algı, düşünce ve duygu etkileşiminin bir sonucudur. Alın...

 • 9 Ağustos 2023 13:30 - 16:30, Online

  Çok Yönlü Liderlik ve Etkili İletişim Online Eğitimi

  Eğitimde katılımcıların çok yönlü liderlik yapabilmeleri için liderlik tarzlarına yönelik farkındalık oluşturup hem kendilerini hem de diğer kişileri etkili biçimde yönetebilmelerini ve iletişim ku...

 • 16 Ağustos 2023, 17 Ağustos 2023 09:30 -16:30, ODAKULE (MERKEZ)

  Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

  Sanayi kuruluşları, artan rekabet, girdi maliyetleri ve fiyatlandırma baskıları ile karşı karşıyadır. Satınalma ve tedarik zinciri stratejisinin odağı işletmeyi dış etkilere karşı koruma, riskleri ...

 • 21 Ağustos 2023, 22 Ağustos 2023 09:30 -16:30, ODAKULE (MERKEZ)

  Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi 

  Eğitimde şirket yöneticilerinin ve ekiplerinin stratejik ve hedef bazlı düşünme ve stratejik plan hazırlama konusundaki yetkinliklerini geliştirmek, uygulama yapmalarına fırsat vermek ve iskelet bi...

 • 28 Ağustos 2023 13:30 - 16:30, Online

  Geri Bildirim Almak ve Vermek Webinarı

  İşimizi ve birbirimizi geliştirmek için geri bildirim almayı ve vermeyi günlük hayatımızın bir parçası ve doğal rutini haline getirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. 
  Bu webinar katılımcıların ekipl...

 • 31 Ağustos 2023 13:30 - 16:30, Online

  Sermaye Verimliliği Online Eğitimi

  Eğitimde sermaye verimliliği hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

  Eğitim İçeriği
  I.  A. Sermaye verimliliğinin tanımı ve önemi 
      B. İşletmelerde sermaye...

 • 7 Eylül 2023 13:30 - 16:30, Online

  Bilişsel Esneklik Online Eğitimi

  Eğitimde yeni, beklenmeyen, değişken, karmaşık ve zor durumlara rahatlık seviyesinde uyum sağlamak için bilişsel esnekliği tanımak ve bilişsel esnekliği güçlendirmek amaçlanmaktadır.
  Eğitim ...

 • 11 Eylül 2023, 12 Eylül 2023 09:30 -16:30, ODAKULE (MERKEZ)

  Kişisel Marka ve İmaj Yönetimi Eğitimi 

  Eğitimde iş ve sosyal hayatında kendini daha iyi ifade edebilmek, kendi kişisel markasını etkili bir şekilde yönetmek isteyen katılımcılara farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır.

  Eği...

 • 19 Eylül 2023, 20 Eylül 2023 09:30 -16:30, ODAKULE (MERKEZ)

  ChatGPT ile Harmanlanmış Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

  ChatGPT (Open AI, San Francisco, CA, ABD) dünyayı kasıp kavuruyor. 1 Kasım 2022'de halka sunulan ChatGPT servisi, Yapay Zeka (AI) teknolojisine dayalı ve internetten insanlar tarafından yazılan ver...

 • 25 Eylül 2023 13:30 - 16:30, Online

  İş Yaşamının Yazılı Olmayan Kuralları Webinarı 

  Eğitimde çalışanların; İş yaşamındaki profesyonel tutum ve davranışlarının & kurum temsil becerisinin benimsenmesi ve uygulama becerisini geliştirilmesi, yazılı olmayan kuralları yaşamının bir parç...

 • 26 Eylül 2023, 27 Eylül 2023 09:30 -16:30, ODAKULE (MERKEZ)

  Fuarda Müşteri İlişkileri ve İletişim Becerileri Eğitimi 

  Satışın %80’i tutum ve davranış, yüzde 20’si yetenek ve bilgidir. Yetenek ve davranış geliştirilebilir ama tutum ancak siz isterseniz değişir. 
  Eğitim, Yurt dışında veya yurt içinde düzenlen...

 • 29 Eylül 2023 14:00-17:00, Online

  Veriye Dayalı Karar Alma Online Eğitimi

  İçinde bulunduğumuz çağın en büyük değerlerinden biri VERİ’dir. Fakat veri tek başına hiçbir işe yaramamaktadır; birçok kurumun düştüğü tuzak da budur.
  Veriyi anlamlı hale getirerek kurum iç...