İSO
Operasyonel Mükemmellik Mini MBA
04.10.2023 - 26.10.2023

Operasyonel Mükemmellik Mini MBA Programı, operasyonel anahtar performans göstergelerini (verimlilik, kalite, maliyet, teslimat, moral, iş güvenliği) iyileştirmek isteyen işletmelerde süreç mükemmelliğini yakalama ve sürekliliğini sağlamaya yönelik metodoloji ve araçlara ilişkin temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik olarak tasarlanmıştır.

Stratejiden günlük yönetime uzanan bir çizgide Yalın, TPM, Kaizen ve Yalın 6 Sigma metot ve araçlarını kapsayan program, OPEX uygulama becerisinin yanısıra, OPEX programlarına liderlik edebilmek için ihtiyaç duyulan yetkinliklerin de geliştirilmesini amaçlamaktadır.

OPEX uygulamalarının başarısında metot ve araçlara hâkim olmak kadar önemli bir diğer konu doğru araçların doğru yerlerde kullanılmasını sağlamaktır. OPEX Mini MBA Programı, örnek vakalar ve deneyim paylaşımları ile katılımcılara bu konuda da rehber olabilecek içgörüyü sağlamayı hedeflemektedir. Eğitim programı hafta içi 2 gün, 09:30 – 12:30 / 13:30 -16:30 saatleri arasında online ve yüzyüze olarak yürütülecektir.

Hedef Kitle: Mini MBA programı, Operasyonel Mükemmellik alanında çalışan veya çalışmak isteyen uzman ve yöneticilere yönelik tasarlanmıştır. Program içerisinde operasyonel mükemmellik araçlarının yanı sıra bu araçları kullanacak ya da kullanılmasını sağlayacak kişilerin liderlik ve inovasyon özelliklerini besleyecek içeriklere de yer verilmiştir. Ayrıca farklı sektörlerdeki OPEX lider ve uygulayıcılarının deneyim paylaşımları da program içerisinde gerçekleştirilecektir.

Adres : Online & İstanbul Sanayi Odası Odakule Binası

Eğitmenler

Kıdemli Danışman, Routeact Danışmanlık Seçkin Yılmaz

I. Operasyonel Mükemmellik Stratejik Yönetim Araçları

Seçkin Yılmaz
Kıdemli Danışman, Routeact Danışmanlık

Üniversite yıllarında başlayan çalışma hayatı içinde Koç Holding/ Beko Elektronik ve Unilever/Algida firmalarında Yalın Üretim, Operasyonel Mükemmellik ve TPM(Toplam Üretken Yönetim) konuları üzerinde çalışmıştır. Bu firmalarda başlayan iyileştirme ve mükemmellieştirme serüvenine 13 yıldır danışmanlık yaparak devam etmektedir. 
Şimdiye kadar 30’un üzerinde şirkete eğitim ve danışmanlık desteğinde bulunmuş, 100 üzerinde firmada inceleme ve çalıştaylarda bulunmuştur. 
Şirketlerin yönetsel seviyeden, saha seviyesine kadar her kademe ile iyileştirme sistemi ve kültürü oluşturmak için çalışmalar yürütmektedir. 
Uzmanlığın önemine ve odaklanmaya çok inanmaktadır. Kariyerini “Bu işletmeler nasıl daha iyi olur ve işletmelerde çalışan insanlar nasıl daha mutlu olur?” sorusunu cevaplamaya çalışarak tamamlamak amacındadır. 
 

Kıdemli Danışman, Routeact Danışmanlık Hatice Savaş

II. Değer Akış Haritalama ve Tek Parça Akışı Yaratma- Yüz Yüze

Hatice Savaş
Kıdemli Danışman, Routeact Danışmanlık


1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2002-2003 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme Sertifika Programını derece ile tamamlamıştır.
Profesyonel iş hayatına 1997 yılında Beko Elektronik A.Ş.’de başlamış ve 2006 yılına dek sürekli iyileştirme ve operasyonel mükemmellik konularında çeşitli pozisyonlarda görev almıştır.
TPM (Toplam Verimli Yönetim) Mühendisi olarak başladığı ilk görevinde şirket içindeki ilk Kaizen uygulamalarının koordinasyonunu gerçekleştirmiş, sonraki görevinde TPM Uluslararası Mükemmellik Ödül Başvuru Komitesi Liderliği’ni yürütmüş ve şirket 2001 yılında Türkiye’de bu ödülü alan ilk firma olma başarısını göstermiştir. Sonrasında Değer Akış Haritalama, Kanban gibi Yalın Üretim araçlarının ilk uygulamalarını gerçekleştirmiştir.
2004 yılında TPM takım liderliğini üstlenen Hatice Savaş, şirket içi TPM faaliyetlerinin yayılımı, yıllık TPM faaliyet planlarının oluşturulması, TPM alt proje ekiplerinin yönetimi (Otonom Bakım, Planlı Bakım, 5S, Kalite Bakım ve diğer alt projeler), TPM performans gösterge ve hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi, Kaizen Ödüllendirme ve Teşvik Sistemi’nin kurulması ve yönetilmesi, şirket içi mavi yaka eğitim sisteminin iyileştirilmesi görevlerini yürütmüştür. 

2007 yılında Matris Danışmanlık bünyesinde danışmanlık hayatına başlayan Hatice Savaş firma bünyesinde 6 Sigma Kara Kuşak eğitimini almasının yanısıra 2 yıl boyunca farklı firmalara Otonom Bakım, Planlı Bakım, Kaizen, OEE, Yalın Üretim, Değer Akış Haritalama konularında eğitim, danışmanlık ve çalıştay hizmetleri vermiştir.  

2009 yılında kendi danışmanlık firmasını kuran Hatice Savaş TPM danışmanlığı konusundaki faaliyetlerine JMAC (Japan Management Association Consultants) ile işbirliği yaparak otomotiv satış sonrası hizmetler danışmanlığını da dahil etmiştir. Eğitmenlik-danışmanlık faaliyetlerini 9 yıl süre ile k2b Danışmanlık çatısında sürdürmüştür. Danışmanlık sürecinde birçok farklı sektörde yer alan, farklı büyüklükteki firmaların TPM, 5S, Kaizen, Kurumsallaşma, Satış Sonrası Hizmetler projelerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamıştır. 

2018 yılında Kalite Yöneticisi olarak çalışmaya başladığı firmada kalite bölümünün kurulması, firma kalite kontrol süreçlerinin oluşturulması, giriş-proses-son kalite kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ürün güvenlik ve sistem sertifikasyonlarının alınması, SAP implementasyonu faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. 

İstanbul Sanayi Odası Tarafından Yayınlanan TPM, 5S Kılavuzu ve Sanayide Sürekli Gelişme için Kaizen adlı 3 kılavuz kitabın hazırlanmasına ortak yazar olarak katkıda bulunan Hatice Savaş Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine halen Routeact Danışmanlık’ta devam etmektedir.

Danışman Özgür Eyüboğlu

III. Kayıp ve Maliyet İlişkisi Kurma - Sınıf

Özgür Eyüboğlu
Danışman

1997 -2012 yılları arasında YKK Türkiye firmasında, sırası ile   Üretim Mühendisi, Cad&Cam Sorumlusu, ARGE Müdürü, Üretim Müdürü pozisyonlarında çalışmıştır
Bu zaman diliminde; Cad&Cam biriminin Kurulması, ARGE biriminin kurulmasını sağlamış, Fabrika Genişlemesi & Yeni Fabrika inşaatı, MES Operasyonel Mükemmellik projelerinde çalışmıştır. EMEA en iyi mühendislik birimi seçilmesi ve Kaizen yarışmasında ödül alınmasında katkıda bulunmuştur

2012 -2023 yılları arasında Adel Kalemcilik firmasında, sırası ile Üretim Müdürü, Teknik Direktör ve Operasyon Direktörü olarak görev yapmıştır.
Bu zaman diliminde, Yeni Fabrika İnşaatı ve Taşınma, Yüksek Performans Kültürü, Tedarik Zincirinde Mükemmellik projelerinde çalışmıştır. Entegre Yönetim Sistemi belgelerinin alınması ve ARGE Merkezi kurulmasında öncülük etmiştir. Anadolu Grubu ve KALDER organizasyonlarında Kaizen ödülleri alınmasında katkıda bulunmuştur

2015 yılında; 600Minutes Supply Chain&Production etkinliğinde Executive of the Year ödülünü "Doğuran Kaizenler Projesiyle" ile kazanmıştır.
2021 yılında Loder ve Tedarik Zinciri Profesyonelleri tarafından verilen, yılın en etkili Tedarik Zinciri profesyonelleri ödülünü almıştır.
 

Danışman, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi  Kenan Bakkaloğlu

IV. Yalın 6 Sigma Farkındalık - Yüz Yüze

Kenan Bakkaloğlu
Danışman, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi

1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi  (BÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

1983 yılında Portland State University Oregon’dan İşletme Yüksek Lisans (MBA) diploması aldı.

ESAŞ (ASEA) Transformatör firmasında ve Al-Kharafi (Kuwait) İnşaat Şirketinde Planlama mühendisi olarak çalıştı. 

1985 yılında Suudi Arabistan Havayollarında teknik satın alma bölümüne girdi ve 20 yıl Uzman Planlamacı, Üretim Tetkik Grup müdürü, Eğitmen, Baş Uzman gibi görevler aldı ve bölümler arası projeler yönetti.

1998 yılında General Elektrik firması Kalite Yönetimi programlarına katıldı ve 2002 yılında Altı Sigma Uzman Kara Kuşak olarak Teknik Serviste eğitim programları ve uygulama projeleri gerçekleştirdi. 2005 yılında Sakarya ve 2007 yılında Okan üniversitelerinde Süreç ve Kalite yönetimi konularında ders verdi. Tekstil, eğitim, elektrik/elektronik sektöründe tanınmış firmalarda Kuşak Programları eğitim ve danışmanlığı yaptı.

ANCON ve British Standards Institute ile Türkiyede Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi programında Istanbul ve Ankara’da verilen eğitimlere yerel uzman olarak destek verdi.

International Association for Six Sigma Certification (IASSC) tarafından onaylı Uzman Kara Kuşak olan Kenan Bakkaloğlu, 2012 yılı başından bu yana Özyeğin Üniversitesinde havacılık ve istatistik dersleri vermekte ve Altı Sigma Yeşil ve Karakuşak programlarında görev almaktadır.

Kıdemli Danışman Hande Erdoğan

V. Mükemmellikte Kalite Yaklaşımı - Online

Hande Erdoğan
Kıdemli Danışman

1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden derece ile mezun olmuştur. 2002 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü yüksek lisans programını tamamlamıştır.

Profesyonel iş hayatına 1999 yılında Mavi Giyim’de başlamış akabinde 2000 yılında Beko Elektronik’e geçmiş ve 2006 yılına dek Üretim Mühendisi olarak sürekli iyileştirme ve operasyonel mükemmellik konularında çalışmış, 2004-2006 yılları arasında ise Ürün Deneme Takım Liderliği görevini yerine getirmiştir.

2007 yılında Maquet Cardiopulmonary’de Üretim Planlama ve Lojistik Uzmanı olarak çalışırken Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama doktora programına başlamıştır. 2009 yılında Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak geçip 2014 yılında Doktor unvanını almıştır.

2015 yılına kadar Koppert Biyolojik Mücadele ve Polinasyon Sistemleri’nde Üretim Yöneticisi olarak çalışan Erdoğan, Mayıs 2015’ten beri Akdeniz Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev almaktadır.

Üretim Yönetimi alanında 30’a yakın akademik çalışması bulunan Erdoğan, Üretim Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Proje Yönetimi, İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme, Yönetsel Karar Verme, Yöneylem Araştırması, Simülasyon gibi birçok dersi vermektedir.

Liderlik Danışmanı – Fasilitatör – Lider ve Takım Koçu Ümran Tunçbilek Çelebi

VI. Değişimi Yönetmek ve Dönüşüme Liderlik Etmek - Online

Ümran Tunçbilek Çelebi
Liderlik Danışmanı – Fasilitatör – Lider ve Takım Koçu

1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2005-2006 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yöneticiliği Sertifika Programını tamamlamıştır.
Profesyonel iş hayatına 1999 yılında Roche Diagnostik Ltd Şti.’de başlamış ve 2009 yılına dek uygulama uzmanlığı ve eğitim konularında çeşitli pozisyonlarda görev almıştır.
Ümran, 20 yılı aşkın süredir profesyonel hayatın içinde ve bir öğrenme sevdalısı olarak; kariyer yolculuğundaki amacını “tutkuyla gerçekleştirdiğim insan ve değişime dair verdiği hizmetle, kurumlarda ve bireylerde iz bırakarak değer yaratmak” olarak tanımlamıştır.
Liderlerin iletişim becerileri yüksek, değişimi fırsat olarak gören ve güçlü yönlere odaklı, etkin ve çevik liderlik yapabilmeleri ile ilgili konularda çalışır. 

Liderlerin, içinde bulunduğu takımın, kurumun veya daha genel ifadeyle sistemin gerçekliğini anlayarak sahip oldukları potansiyelin performansa dönüşmesindeki iç ve dış etkenlerini saptamalarına ve bu engelleri aşmaları için gerekli aksiyonları belirlemelerine yardımcı olur. 

Liderlik becerileri açısından bireyleri, takımı veya kurumu geleceğe hazırlamak için değişim ve gelişim yolunda sistemik yaklaşımları benimser. Yaptıkları işte anlam bulmak ve  diğerlerini de ortak amaçlar etrafında toplayabilmek için bütünsel bakış açısıyla diğerlerinin de hedefe adapte olmalarına ve harekete geçmelerine yardımcı olur. 
Liderlerin özellikle karmaşıklık ve karışıklık durumlarında sistemde yarattıkları etkiyi fark etmelerine, atılacak her adım veya verilecek her kararın sistemdeki diğer tüm faktörlere olan etkilerini bir denge içinde, bilinçli ve niyete dayalı olarak şekillendirmelerine yardımcı olur. VUCA ve Değişim Yönetiminde Sistemik Liderlik ve Sistemik Takım Koçlukları bu konularda yaptığı çalışmalardandır.

IAF (Uluslararası Fasilitatörler Derneği) yetkinlikleri ile Fasilitasyon ICF (Uluslararası Koçlar Federasyonu) PCC - profesyonel sertifikalı koçtur. TPC Leadership ICF ve EMCC onaylı koçluk ve mentorluk sertifikasyon programlarının fakülte üyesidir. 

Transaksiyonel Analiz (“Transactional Analysis Personal Development Award” sahibidir), Lewis Derin Demokrasi – Co-Resolve Liderlik uluslararası sertifika eğitimleri alan Ümran, takımlarla sürdürülebilir yüksek performansa yönelik çalışmalar yapmakta ve takımların akış engelleyicileri yerine güçlü yönlerine odaklanmalarına aracılık etmektedir.

TPC Leadership bünyesinde Yönetici Koçluğu ve Mentorluğu, Sistem Koçluğu, Takım Koçluğu, Kariyer Koçluğu, Liderlik eğitimleri vermekte ve Fasilitatörlük, İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamalarında Assessorluk yapmaktadır. 

TPM ve Yalın Üretim Danışmanı Ömer Çoban

VII. TPM - Toplam Verimli Yönetim Yaklaşımı - Online

Ömer Çoban
TPM ve Yalın Üretim Danışmanı

2004 yılından itibaren 7 yıl süreyle Vestel Beyaz Eşya Aş.   Bakım Takım Liderliği yapmış, Fabrika bünyesindeki makinelerde ve sistemlerde çıkan arızaları teşhis etme ve giderme, Bakım personellerinin sevk ve idaresi, Periyodik ve Önleyici Bakım çalışmaları, PLC kontrollü makinelerin iyileştirme/modifikasyon çalışmalarında görev almıştır. Ayrıca fabrika bünyesinde Enerji Komitesi kuruculuğunu yaparak iyileştirme programlarında görev almıştır.

2011-2016 yılları arasında Vestel Beyaz Eşya Aş. TPM Ofis bünyesinde TPM Uzmanı olarak TPM, Kaizen, 5S, Otonom Bakım, Planlı Bakım, Yedek Parça Yönetimi, Kalite Güvence, Maliyet Azaltma (Proses Kaizeni), Jidouka (Otonomasyon), Standart İş, Temotoka, Karakuri Kaizen, Görsel Yönetim, SMED, Makigami, Problem Çözme Teknikleri, Çoklu Yetenek Kazandırma (Yetkinlik Matriksi),Ergonomi, Ekipman Temini, Üretime Destek Birimlerde TPM, Günlük Yönetim Sistemi, A3 Raporlama, OEE ve Kayıpları görebilme, Kayıp Maliyet Bilinci, PDCA Döngüsü  gibi konularda  saha çalışmalarında bulunmuş, Vestel Beyaz Eşya’nın TPM Mükemmel Fabrika ödülününün alınmasında, Makine ve hat parkurlarında A plus makinelerde sıfır arıza ve A sınıfı makinelerde%80 oranında arıza sayısını düşürülmesinde, ayrıca Kestirimci Bakım (Termal görüntüleme, Vibrasyon Ölçümleri, Ultrasonik Kaçak kontroller ve online izleme) yöntemini kullanarak Yardımcı tesislerde enerji verimliliği ve sıfır arıza başarısının yakalanmasında aktif rol oynamıştır.

2016-2017 yılları arasında Güres Grup bünyesindeki işletmelerde TPM sisteminin kurulması Kayıpların Azaltılarak, Verimlilik, Kalite ve İş Güvenlik seviyesinin artırılması, Bakım, Kalite, Üretim ve tüm Ofisler de belirlenen KPI ların takip edilerek Mükemmel Fabrika yolculuğuna başlanması ve aksiyonlarının takip edilmesi sürecinde TPM Müdürü olarak çalışmıştır.
Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine halen Routeact Danışmanlık'ta devam etmektedir.

Kıdemli Danışman Engin Özören

VIII. Fikir Geliştirme ve İnovasyon Atölyesi - Yüz Yüze

Engin Özören
Kıdemli Danışman

1985 İstanbul doğumlu Engin ÖZÖREN; Zonguldak Fen Lisesi’nin ardından, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. Üniversite hayatı boyunca; teknoloji perakendesinde ürün tanıtım temsilcisi olarak çalıştı.
Kurumsal çalışma hayatına 2007 yılında Mercedes-Benz Türk’te uzun dönem stajyerlikle başlayıp, tam zamanlı bayi danışmanı olarak 2010 senesinde noktaladı. Ardından FMCG’nin büyülü atmosferine Philip Morris International satış temsilcisi olarak girdi.
PMI Satışta başladığı kariyerini çeşitli görevlerde İstanbul, Ankara ve son olarak İzmir’de sürdürdü. 2012 yılında EEMA Güney kümesi ürün geliştirme iş analistliği görevine atandı.
2014-2017 yılları arasında artan sorumluluklarla EEMA Güney kümesi içinde sürekli iyileştirme ve eğitim koordinatörü olarak görev aldı. Bu görev sırasında yeni ürünlerin geliştirilmesi ve geleceği inşa etmek isimli bir çalıştayda , İş Modeli üretimi kitabı yazarı Alexander Osterwalter’dan eğitim aldı. Bu çığır açan yeni nesil eğitimle hem Tasarım Odaklı Düşünceyi hem de eğitmenlik kariyerine ilk adımı attı.
2016’da Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) ile birlikte iş başı eğitim programı gerçekleştirdi ve İŞKUR’un Ege Bölgesi en iyi uygulama ödülünü kazandı. 2017 yılı itibariyle Pfizer İlaçlarında merkez çalışanlarının eğitim gelişim süreçlerinden sorumlu eğitim müdürü olarak çalışmaktadır.
Kız kardeşi ve bir ortağı ile birlikte kurduğu PerimelGroup© ( www.perimel.com ) ve Hızlı Dükkan™ ile E-Ticaret platformlarında girişimciliği iliklerine kadar yaşamaktadır.
Türkiye Kalite Derneği ( KALDER ), Avrupa Kalite Vakfı ( EFQM ), Girişim Haraketlinde (GH), Habitat Derneği ve TUSIAD ‘ta girişimcilik alanında gönüllü çalışmalarda bulunan Engin’in ayrıca yaşam boyu öğrenme felsefesine bağlılığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Masterını derece ile mezun olmasını sağlamıştır.
Son olarak Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans programlarında Tasarım Düşüncesi ve İnovasyon dersinin öğretim görevlisi olarak sorumluluk almıştır. 2020 yılında Stevie ödülü kazanmıştır.
Hikayeleri ve fikirleri sahnede sunmak ve iş sunumları tasarımı yapmak adına uzmanlaşan ve bu konuda çok çeşitli kurumlara eğitim vererek bilgisini paylaştıkça çoğaltacağına inanan Engin, eğitim sırasında sizleri geliştirirken kendisinin de gelişeceğine inanmaktadır.
 

Kıdemli Danışman, Routeact Danışmanlık Kamil Onur Özden

IX. SMED - Yüz Yüze

X. A3 Kaizen ve Problem Çözme Teknikleri - Yüz Yüze

Kamil Onur Özden
Kıdemli Danışman, Routeact Danışmanlık

Danone; İş hayatı ile tanışması 2005 yılında Danone’de proje ve üretim mühendisi olarak başlamıştır. Damaway (Danone Manufacturing Way) programı ile TPM’in ilk projelerinde yer almıştır. Bölgeleme, linear üretim, katma değer katmayan işlerin elemine edilmesi, problem çözme teknikleri ve OEE kurulum projelerinde çalışmıştır.

Nestle; 2007 yılı itibariyle Nestle’de SAP superuser (kalite modülünde) çalışmıştır. Kalite planlarının tanımlanması ve azaltılması, ürünlerin gruplandırılıp planlara dahil edilmesi, malzemelerin kalite onayları verilmeden depolar arasında hareket edebilmesi ama satışa açılmaması konularında çalışmıştır.
Unilever/Algida; 2008 yılından itibaren 7 yıl süreyle Unilever/Algida Tedarik Zinciri’nde üretim ve planlama departmanlarında çalışmıştır. JIPM sertifikalı TPM Instructor eğitimini tamamlayarak fabrikanın 2 ödül sürecinde yer almıştır. Otonom bakım pillar liderliğini ve pilot hat liderliğini yürütmüştür. SMED (setup çalıştayları), Kaizen, Otonom Bakım, 5S, Planlı Bakım, TPM Pillar Yönetimi, Yalın Akış İyileştirme Teknikleri, Erken Yönetim ve Kalite Yönetimi üzerine çalışmıştır. Sonrasında WCM’e geçiş yapılarak odaklanılmış iyileştirme pillar liderliğini yürütmüştür. 1 yıl içerisinde 35 kaizen yürüterek toplam 3,5 miyon €’luk kazanç sağlamıştır.
IFF; 2015-2020 yılları arasında üretim, depo, bakım ve numune labaratuvarı departmanlarını yönetmiştir. Kesikli üretimlerde OEE takibi ve DMAIC projeleri yaparak yıllık üretim bütçesinin 15%’i kadar kazanç elde etmiştir.
 Döhler; 2021-2022 yılları arasında operasyonel mükemmellik departmanını yönetmiştir. Yeni kurulan toz üretim hatlarının erken ekipman dizaynlarını yapmış ve makinaların devreye alınmasını üstlenmiştir. Yeni bina dizaynı, ekipman yerleşimi, malzeme akışı, insan hareketlerinin akışı ve bu akışlara göre SAP kurgulaması konularında çalışmıştır.
Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine halen Routeact Danışmanlık'ta devam etmektedir.

Firma Yetkilisi Firma Yetkilisi

XI. Deneyim Paylaşımı - Şölen Mükemmellik Yolculuğu- Online

Firma Yetkilisi
Firma Yetkilisi

.

Kervan Gıda / Strateji ve Yatırım Direktörü Güler Ceyhan

XII. Deneyim Paylaşımı ve Fabrika Turu - Kervan Gıda Bütünsel Dönüşüm Yolculuğu - Online

Güler Ceyhan
Kervan Gıda / Strateji ve Yatırım Direktörü

Kıdemli Danışman, Routeact Danışmanlık Aykut Öztürk

XIII. Final Sınavı – OnePager Sunumu - Mezuniyet - Online

Aykut Öztürk
Kıdemli Danışman, Routeact Danışmanlık

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 2004 yılında eğitim hayatına başlamış ve 2008 yılında Katoliege Hogeschool Limburg’da (Belçika) Erasmus Programı’na katılmıştır.
Borusan Mannesmann Boru; Staj döneminde tanıştığı Borusan Mannesmann Boru ailesinde, önce proje stajyeri ve daha sonra proje mühendisi olarak çalışmaya başladı. Bünyede yeni yapılandırılan Teknoloji ve İş Geliştirme departmanında görev alarak, proje yönetimi, fabrika tasarımı ve merkezi performans yönetimi konularında aktif görev almıştır. 
Bu süre zarfında Yalın 6 Sigma Ofisi bünyesinde, Yalın Dönüşüm faaliyetlerinin başlatılması, yürütülmesi ve yaygınlaştırılmasında aktif rol almış, 6 Sigma Yeşil Kuşak eğitimini tamamlayarak, şirketin 2009 yılında başlattığı ve daha sonradan holding bünyesine de yaygınlaşacak olan Yalın Dönüşüm faaliyetlerinden sorumlu Yayılım Lideri olarak görevini sürdürmüştür. Görevi boyunca, değer akış haritalama, kaizen, 5S, SMED projelerinde liderlik ve koçluk yapmış, performans yönetimi, otonom bakım ve kalite uygulamaları konularında destek vermiş, öneri sisteminin yeniden kurgulanması, takım organizasyonunun yapılandırılması ve liderlik gelişim programının uygulanmasında da koordinasyon görevinde bulunmuştur.
Korozo Ambalaj; 2012 yılında profesyonel hayatına Korozo Ambalaj bünyesinde devam ederek, yeni kurgulanan Yalın Üretim faaliyetlerinin sorumluluğunu ve liderliğini üstlenmiştir. Görevi boyunca, kaizen, SMED ve 5S projelerinin koordinasyonu, kaizen ve öneri sistemi entegrasyonu, günlük performans yönetimi ve bakım organizasyonunun tekrar yapılandırılması konularında da liderlik yapmıştır. 
L’Oreal Türkiye; Ambalaj sektöründeki tecrübeden sonra kozmetik sektöründe L’Oreal bünyesindeki Canan Kozmetikte çalışma hayatına devam etmiştir. Proje Mühendisi unvanıyla, yatırım ve iyileştirme projelerinin yönetimi, performans yönetimi, Chrono-Analysis, Operatör-Load, V-Graph metotları kullanılarak hatların OEE iyileştirme projelerine liderlik etmiştir. 
2014 yılından beri Kaizen Atölyesi bünyesinde profesyonel hayatına eğitmen ve danışman olarak devam etmektedir.
 

Program
4 Eki

I. Operasyonel Mükemmellik Stratejik Yönetim Araçları

04.10.2023, 09:30-12:30

Eğitmen: Seçkin Yılmaz,  Kıdemli Danışman, Routeact Danışmanlık 

•    Operayonel Mükemmellik Tanımı
•    Hoshin Kanri Hedef Kırılım Yönetimi
•    Takım Organizasyonu ve Günlük Yönetim Sistemi
•    Yönetim Rutinleri ve Standartları
•    Görsel Yönetim
 

4 Eki

II. Değer Akış Haritalama ve Tek Parça Akışı Yaratma- Yüz Yüze

04.10.2023, 13:30-16:30

Eğitmen: Hatice Savaş, Kıdemli Danışman, Routeact Danışmanlık

5 Eki

III. Kayıp ve Maliyet İlişkisi Kurma - Sınıf

05.10.2023, 09:30 -12:30

Eğitmen: Özgür Eyüboğlu,  Danışman 


 

5 Eki

IV. Yalın 6 Sigma Farkındalık - Yüz Yüze

05.10.2023, 13:30 - 16:30

Eğitmen: Kenan Bakkaloğlu, Danışman, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi

11 Eki

V. Mükemmellikte Kalite Yaklaşımı - Online

11.10.2023, 09:30 -12:30

Eğitmen: Hande Erdoğan,  Kıdemli Danışman 

11 Eki

VI. Değişimi Yönetmek ve Dönüşüme Liderlik Etmek - Online

11.10.2023, 13:30 - 16:30

Eğitmen: Ümran Tunçbilek Çelebi, Liderlik Danışmanı – Fasilitatör – Lider ve Takım Koçu

•    Değişim Farkındalığı ve Gelişimi 
•    Değişime Direnç ve Bunlara Yönelik Araçlar 
•    Proaktif Ekip Olma
•    Sürdürülebilir Yüksek Performans

12 Eki

VII. TPM - Toplam Verimli Yönetim Yaklaşımı - Online

12.10.2023, 09:30 -16:30

Eğitmen: Ömer Çoban ,  TPM ve Yalın Üretim Danışmanı 

18 Eki

VIII. Fikir Geliştirme ve İnovasyon Atölyesi - Yüz Yüze

18.10.2023, 09:30-12:30

Eğitmen: Engin Özören, Kıdemli Danışman

•    Zaman Yönetimi Swot-Tows-Smart-Star akışı 
•    Sadeleşmenin Önündeki Engeller – At ya da Tut - 0 Inbox kuralı 
•    Tasarım odaklı düşünce ile bireysel verimlilik planı 
•    Doğaçlama inovasyon 
•    Arsızca İlham Al 
•    Reformülasyon 

18 Eki

IX. SMED - Yüz Yüze

18.10.2023, 13:30-16:30

Eğitmen: Kamil Onur Özden,  Kıdemli Danışman, Routeact Danışmanlık 


 

19 Eki

X. A3 Kaizen ve Problem Çözme Teknikleri - Yüz Yüze

19.10.2023, 09:30 -16:30

Eğitmen: Kamil Onur Özden, Kıdemli Danışman, Routeact Danışmanlık

25 Eki

XI. Deneyim Paylaşımı - Şölen Mükemmellik Yolculuğu- Online

25.10.2023, 09:30 -12:30

Eğitmen: Firma Yetkilisi,  Firma Yetkilisi 

Özgür Yılmaz: Şölen Çikolata / İstanbul Fabrika Müdürü
Görkem Aydın: Şölen Çikolata / Üretim Müdürü
Akay Dalman: Şölen Çikolata / TPM Yöneticisi

26 Eki

XII. Deneyim Paylaşımı ve Fabrika Turu - Kervan Gıda Bütünsel Dönüşüm Yolculuğu - Online

26.10.2023, 09:30 -12:30

Eğitmen: Güler Ceyhan, Kervan Gıda / Strateji ve Yatırım Direktörü

26 Eki

XIII. Final Sınavı – OnePager Sunumu - Mezuniyet - Online

26.10.2023, 13:30-16:30

Eğitmen: Aykut Öztürk,  Kıdemli Danışman, Routeact Danışmanlık 

Bitiş
Etkinlik Bilgileri

Tarih: 04-26 Ekim 2023 

Saat: 09:30-12:30 &13:30 – 16:30 saatleri arasında

Eğitim Yeri: Online – Zoom & Odakule İstanbul Sanayi Odası Binası

Zoom altyapısı kullanılarak yapılacak eğitimde, eğitim öncesinde katılımcılarımıza katılım linki gönderilecektir. 

Seminer günü, başlama saatinden 10 dakika öncesinden linke tıkladığınızda eğitimin yapılacağı sınıfa girmiş olacaksınız.

https://zoom.us/download sitesinden Zoom programını yükleyebilirsiniz.

Odakule Binasında yapılacak eğitimlerde eğitim öncesinde adres bilgisi tarafınıza iletilecektir.

Gerekli Bilgiler

Eğitim yüzyüze oturumlar içermektedir.

Eğitim sırasında mini aktüel çekimler yapılmaktadır.

Zoom oturumlarında katılımcılarımızın mikrofonu ve kamerası açık olacaktır. 

Eğitim kaydınızın kontrolünü etkinlik kayıt sayfasında yer alan katılımcı ara kısmından kontrol edebilirsiniz.

Eğitim programında ön test ve son test uygulaması olacaktır. 

Program sonunda;

  • Sertifika (Başarı Belgesi) almak için sınav sonucunda toplamda 100 üzerinden 70 puan ve en az 11 eğitim başlığına katılım sağlamaları gerekmektedir.
  • Katılım Belgesi almak için en az 11 eğitim başlığına katılım sağlamaları yeterli olacaktır.

Eğitim sonrasında verilecek olan Katılım Belgesi / Başarı Sertifikası, katılımcılarla dijital ortamlarda paylaşılacaktır.

Kayıt

Eğitime katılım ücretlidir.

İSO Üyesi: 5.000 TL 
Katılımcı: 5.500 TL 

Web sitemizden on-line kayıt alınmaktadır.

Ödeme kredi kartı ile kayıt sırasında online olarak veya banka havalesi ile yapılabilmektedir. Ödeme bilgileri girilmeden kayıt tamamlanmamaktadır.

Kayıt sonrası, bir kayıt onay e-postası ve ayrıca KDV mükellefi olmadığımız için makbuz veya fatura kesemediğimizden, muhasebe işlemlerinizde kullanabilmeniz amacıyla oluşturulan ödeme yazısını içeren bir e-posta, kayıt sırasında vereceğiniz e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir.

Banka havalesi için hesap bilgileri:

Hesap Sahibi: İstanbul Sanayi Odası
IBAN No: TR25 0006 4000 0011 0111 5690 56 (İŞ BANKASI)
Açıklama olarak “Operasyonel Mükemmellik Mini MBA” yazılması gerekmektedir.

Banka Havalesi ile ödeme yapacak katılımcıların dikkatine:

Banka havalesi ile ödeme yapan katılımcıların, öncelikle kontenjan durumunu kontrol etmeleri ve ödeme sonrası dekontlarını e-posta (akademi@iso.org.tr) / faks ile tarafımıza iletmesi, ardından kayıt olması gerekmektedir. Online kayıt yapmaksızın sadece ücretin yatırılmış olması, eğitime kaydın gerçekleştirildiği anlamına gelmemektedir. Ödeme bilgileri girilip kayıt tamamlanmadan kaydınız bize ulaşmamaktadır.