İSO
Enerji Verimliliği Mini MBA
06.02.2023 - 14.03.2023

Enerji verimliliği ürün ve hizmetlerin sağlanması için gereken enerji miktarını azaltma hedefidir. Enerji Verimliliği programımızın ana odağı, endüstriyel işletmelerde, üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasını sağlamaktır. 


İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Online - Enerji Verimliliği Mini MBA Programı, enerji konusu kapsamlı şekilde ele alınarak, enerji ve enerji verimliliği hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 


Eğitim programı sonunda katılım belgesi verilecektir. MBA Programımızın 10 eğitim başlığına katılan katılımcılarımız katılım belgesi hakkı kazanacaktır. Katılım belgeleri eğitim sonunda mail ile gönderilecektir.

Adres : Online - Zoom

Eğitmenler

Genel Müdür Yardımcısı, Enve Enerji Arzu Gürkan

I. Enerji Yönetimi ve Tasarrufu

IX. Enerji Tüketim Analizleri

Arzu Gürkan
Genel Müdür Yardımcısı, Enve Enerji

Arzu GÜRKAN, Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur.  
11 sene beyaz eşya ve elektrikli küçük ev aletleri üretimi yapan endüstriyel işletmelerde, 5 sene alüminyum, çinko, bakır alaşımlarının dökümü ve talaşlı imalatını yapan bir endüstriyel işletmede Tasarım Şefi, Proses Geliştirme Şefi ve Üretim Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 
Enerji verimliliği ve sürdürülebilir mühendislik tasarımı üzerine faaliyet gösteren Enve Enerji A.Ş’de 2010 yılından itibaren Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 
Enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Yönetim Kurulu Üyesidir. Sanayi ve Binalar Sektöründeki Enerji Verimliliği Uzmanlığının yanında Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından yürütülen Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesinde Ulusal ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Uzmanı olarak görev almıştır. ISO 50001 Baş Denetçisidir. 
Global Compact Women's Empowerment Turkey, Çalışma Grubu'nun bir üyesidir.  
Makine Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Enerji Yöneticisi Eğitimlerinde Eğitmen olarak yer almıştır. 
 

Genel Müdür, Enve Enerji Cem Karabal

II. Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamalar

X. Enerji Etütü ve Ölçü Aletleri, Ölçme Teknikleri

Cem Karabal
Genel Müdür, Enve Enerji

1976 İstanbul doğumludur. Makine Mühendisliği mezunudur. Yönetim alanında yüksek lisansı ve doktorası bulunmaktadır. Mühendislik tasarım ve uygulama sektörlerinde; saha mühendisi, proje müdürü, genel müdürlük pozisyonlarında görev yapmıştır. Enerji verimliliği ve sürdürülebilir mühendislik tasarımı üzerine faaliyet gösteren Enve Enerji A.Ş’nin kurucu ortağı ve genel müdürüdür. Enerji verimliliği ve mekanik tasarım alanlarındaki uzmanlıklarının yanında, Uluslararası Ölçme ve Doğrulama uzmanlığı (CMVP) ile ASHRAE Commissioning süreç yönetimi Uzmanlıkları (CPMP) da bulunmaktadır. MMO, TTMD, Eyoder, EVO ve ASHRAE Üyesidir. Enerji verimliliği, ölçme ve doğrulama, enerji performans sözleşmeleri ve uygulamaları üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

Elektrik Mühendisi  A. Naci IŞIKLI

III. Dünya ve Türkiye’de Genel Durum - Enerji Verimliliği İhtiyacı

A. Naci IŞIKLI
Elektrik Mühendisi 

Naci Işıklı, 1982 Yılında Gazi Üniversitesi, Elektrik mühendisliği bölümünden mezun olarak iş hayatına atıldı. 1982-84 yıllarında müteahhit bir firmada, 1985-1992 yılları arasında NATO'ya proje ve müşavirlik hizmeti veren bir firmada, 1992-2016 yılları arasında TC Merkez Bankasında elektrik mühendisi ve müdür yardımcısı olarak bakım-onarım-işletme­yenileme projelerinde çalıştı. 2016 yılında emekli oldu. 
Enerji yöneticisi, bina etüt proje uzmanı, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) danışmanı ve baş denetçisi, ölçme ve doğrulama uzmanı (CMVP) belgesi sahibi olan Işıklı, 10. ve 11. Beş yıllık Kalkınma Planlarında “Enerji Verimliliği Özel İhtisas Komisyonunda" görev yapmış, pek çok kongre, çalıştay ve webinara sunumu ile katılmıştır.
2010 yılında Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER)'in kuruluşunda yer aldı, halen Genel Sekreterlik görevini ve AB destekli “Türkiye’de ESCO ve EPS sektörünün geliştirilmesi” projesini yönetici olarak yürütmektedir. Ayrıca serbest olarak; enerji verimliliği ve EnYS danışmanlığı, ISO 50001 baş denetçiliği, ölçme ve doğrulama uzmanlığı yapmakta, Ankara Üniversitesi Enerji Mühendisliği bölümünde kısmi zamanlı öğretim elemanı olarak “Enerji Mühendisliğinde Yönetim" dersini vermekte, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) nın yürüttüğü European Energy Manager (EUREM) eğitiminde Lead Trainer görevini sürdürmektedir. 
Öte yandan temmuz 2019'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Halen Korkutata Üniversitesinde “enerji planlaması ve yönetimi” konusunda yüksek lisans yapmaktadır.
 

Enerji Analisti Ahmet Acar

IV. Karbon Emisyonlarının Düşürülmesinde Enerji Verimliliği Etkisi

Ahmet Acar
Enerji Analisti

Ahmet Acar, Galatasaray Lisesi’nin ardından ODTÜ İnşaat Mühendisliği’ni ve University of Reading’de Proje Yönetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. 2017-2019 yılları arasında proje yöneticisi ve danışman olarak enerji verimliliği, sürdürülebilir şehirler, ekolojik yapılar, yenilenebilir enerji ve binalarda dijitalizasyon konularında çeşitli projelerde ve ortaklıklarda bulundu. Londra ve Ankara bazlı Ekodenge firmasında H2020 Bulut Bazlı Bina Verimlilik Yazılımı projesi ve İklim Değişikliği konusunda iş geliştirici olarak çalıştı. Avrupa’da yerel hükümetler ve sektör paydaşlarıyla LCA odaklı sürdürülebilir malzeme çalışmalarında bulundu. 2015-2017 yılları arasında AB fonuyla yürütülen Build Upon – Binalarda Enerji Verimli Dönüşüm projesini kamu, özel sektör, akademi, finans, STK kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde Çedbik bünyesinde yönetti. 2015 öncesinde çeşitli firmalarda sürdürülebilir bina danışmanlığı yaptı. Aynı zamanda farklı sektörlerde İngiltere bazlı araştırmaları Türkiye’ye uyarlayarak yönetti. Ahmet Acar, Shura Enerji Dönüşümü Merkezi’nde Enerji Analisti olarak çalışmakta ve üniversitelerde sürdürülebilir enerji üzerine dersler vermektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Sermin Onaygil

V. Aydınlatma Sistemlerinde Enerji Verimliliği

Prof. Dr. Sermin Onaygil
İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Sermin Onaygil Elektrik Mühendisliği alanında Şubat 1983’de yüksek lisans, Aralık 1990’da doktora derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi’nden almıştır. Çalışma konuları enerji planlaması ve yönetimi, akıllı bina sistemleri, enerji ekonomisi, genel aydınlatma tekniği ile yol ve tünel aydınlatması, aydınlatma otomasyonu, aydınlatmada enerji verimliliği olarak sıralanabilmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin kurucu üyesi ve  halen yönetim kurulu başkanıdır. Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nun Ulaşım ve Dış Aydınlatma Uygulamaları başlıklı 4 nolu bölümünde Türkiye’yi temsil etmekte, başkan yardımcısı olarak görev yaptığı bölümde aktif görevler üstlenmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde yürütülen enerji verimliliği projelerinde aktif görevler almakta ve belli zamanlarda Türkiye’de yol aydınlatma tesisatlarının iyileştirilmesi projelerinde TEDAŞ’a danışman olarak hizmet vermektedir. Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) yönetim kurulunda da başkan yardımcısı olarak görev almaktadır. 

Araştırma Koordinatörü Hakan Aksoy

VI. Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği

Hakan Aksoy
Araştırma Koordinatörü

Hasan Aksoy, profesyonel iş yaşamına ve enerji sektöründe çalışmaya 2005 yılında başlamış olup, 2011 yılına kadar Akenerji grubunda enerji ticareti, analizler, portföy ve üretim yönetimi faaliyetlerinden sorumlu Müdür yardımcısı görevini sürdürmüştür. Elektrik üretim ve tedarik şirketlerinde yönetici pozisyonunda görevler almıştır. Sonrasında Avrupa’nın önde gelen enerji şirketlerinden biri olan Finlandiya devlet şirketi FORTUM’da Kıdemli Enerji Piyasası Müdür’ü olarak çalışmaya başlamıştır. 2017 yılına kadar, FORTUM’un Türkiye’deki enerji ticareti, piyasa analizleri, iş geliştirme faaliyetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesinde kapsamlı sorumluluklar üstlenmiştir. Aynı zamanda bu görevlerine ek olarak, Fortum’un Finlandiya ve İsveç’te bulunan genel merkezlerinde, başta Nordpool olmak üzere Avrupa enerji piyasalarında çalışma fırsatı bulmuştur. Sonrasında kariyerine bir süre Direktör olarak devam etmiştir. Enerji piyasaları, enerji ticareti ve analizleri, enerji verimliliği, enerji yatırımları ve politikaları alanlarında uzmanlıkları olan Aksoy, Makine Mühendisliği lisans eğitiminin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Anabilim dalı Enerji bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi İşletme (MBA) yüksek lisans derecesine sahiptir. Aksoy, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nde Direktör Vekili / Araştırma Koordinatörü olarak çalışmaktadır.

Genel Müdür, VAT Enerji M. Altuğ Karataş

VII. Yakıtlar, Kazanlar ve Fırınlarda Enerji Verimliliği

VIII. Buhar ve Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği

M. Altuğ Karataş
Genel Müdür, VAT Enerji

1978 yılında İstanbul'da doğan Altuğ KARATAŞ, İstanbul'da Yıldız teknik üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim Dalından mezun olmuştur. Dil eğitimi ve çalışma amaçlı ABD'de bulunmuştur. Yüksek lisansını İstanbul üniversitesinde İşletme üzerine yapmıştır.
2001 yılında Üniversal Kazan ve Isı San. Tic. Ltd. Şti’de satış mühendisi olarak göreve başlamıştır, daha sonra ihracat sorumlusu olarak Almanya, İtalya, Romanya, Rusya ve bu gibi ülkelerde satış organizasyonu faaliyetlerini yürütmüştür.
2006 yılında Enerji servis ve Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi girişimiyle sektörde çalışmaya başlamıştır. Enerji yönetimi ve Enerji geri kazanımı konusunda ülkemizin birçok endüstriyel şirketinde danışmanlık ve denetleme faaliyetleri yürütmüş ve halen bu çalışmalarını yürütmektedir. Sektörde edindiği tecrübeleri yazılı ve sözel birçok yayın ve seminerde paylaşmıştır. VAT ENERJİ A.Ş'de Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir. Halen StEndustri 105.8 Radyo da "Altuğ Karataş ile Enerji Verimliliği " programını hazırlayıp sunmaktadır.
MÜSİAD Maden ve Enerji Yönetimi başkan yardımcılığı görevini yürütmüş, MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu sonrası MÜSİAD yönetim kurulu üyesi olmuş ve Enerji ve Çevre Sektör Kurulu başkanı görevine getirilmiştir. 
Karataş, evli ve Aybike'nin babasıdır.
 

CEO, Profinstance Danışmanlık & Eğitim Özlem Kıldır

XI. Enerji Finansmanı ve Teşvikler

Özlem Kıldır
CEO, Profinstance Danışmanlık & Eğitim

Lisans ve MBA derecelerini ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü ve ODTÜ İşletme Bölümü’nden sırasıyla 1999 ve 2001 yıllarında almıştır. Profesyonel hayatına İşbankası Grubu bünyesinde başlamış ve ağırlıklı olarak kurumsal finansman, kurumsal krediler ve proje finansmanı, strateji, hazine, denetim alanlarında çalışmıştır. Önemli iş deneyimi elde ettiği proje finansmanı alanında, Türkiye’de 2009 yılından itibaren gerçekleştirilen altyapı, enerji, özelleştirme, satın alım projelerinin finansmanında İş Bankası adına “konsorsiyum lideri düzenleyici banka yöneticisi” ve “proje finansmanı yöneticisi” olarak finansman yapılarının kurulmasında öncü aktif rol üstlenmiştir. Bu güne kadar proje finansmanı işlemlerinde yer aldığı toplam finansman tutarı 20 milyar USD'yi aşmıştır. Özlem Kıldır, kurumsal ve orta ölçekli şirketlere; proje finansmanı, kurumsal finansman, kamu-özel sektör ortaklığı modelleri, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği finansmanı, altyapı finansmanı, kredi risk yönetimi ve yapılandırma kredileri, birleşme ve devralmalar, mühendislik finansmanı, sürdürülebilir kalkınma finansmanı ve finansal denetim ve yönetim alanlarında hizmet veren alanında seçkin bir proje finansmanı danışmanıdır.
2016 yılından itibaren proje finansmanı ve kurumsal finansman özelinde kendi kurduğu Profinstance Danışmanlık & Eğitim A.Ş. bünyesinde danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini yürütmekte olup, aynı zamanda 6 kişilik bir finans ekibine liderlik etmektedir. Özlem Kıldır ayrıca Sabancı Üniversitesi “Enerji Yönetimi Yüksek Lisans Programı”nda, Özyeğin Üniversitesi “Perakende Yönetimi Lisansüstü Programı”nda ve Koç Üniversitesi “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Programı”nda araştırmacı ve eğitmen olarak görev almıştır. Proje Finansmanı alanındaki çalışmaları sonucunda 2018 yılında Wealth&Finance International tarafından En İyi Proje Finansman Danışmanlığı– MENA (ODKA) ve Proje Finansmanı Alanında En İlham Verici Kadın seçilmiştir.
 

 Rekabet ve Uyum Uzmanı Av. Mert Karamustafaoğlu

XII. Enerji Verimliliği Kanunu

Av. Mert Karamustafaoğlu
Rekabet ve Uyum Uzmanı

Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nda, Ortak ve Rekabet ve Uyum Lideri olarak görev yapmakta olan Mert Karamustafaoğlu özellikle rekabet hukuku kapsamında rekabet uyum programları, birleşme ve devralmalar, ortak girişimler, özelleştirme işlemleri, soruşturmalar ve enerji sek töründeki rekabet hukuku uygulamaları alanlarında çalışmaktadır. Erdem & Erdem “Rekabete Uyum Programı”nın geliştirilmesinden sorumlu olan Mert Karamustafaoğlu, bu kapsamda şirket ve sektör odaklı olarak farklılaştırılabilen uyum programları yürütmektedir. Program çerçevesinde rekabet hukukuna ilişkin hemen hemen her konuda şirket eğitimleri veren Mert Karamustafaoğlu, aynı zamanda şirket içi iş akışlarının da rekabete uygun olarak yeniden düzenlenmesinden sorumludur.
Çalışma hayatının 15 yılını Rekabet Kurumu’nda uzman, uzman yardımcısı ve başuzman pozisyonlarında geçiren Karamustafaoğlu, özellikle elektrik, akaryakıt, doğalgaz, madencilik sektörlerindeki özelleştirmelerde, ilaç, çimento, seramik, sinema sektörlerinde ve kamu ihalelerindeki rekabet ihlalleri hakkında yürütülen her türlü rekabet hukuku incelemelerinde aktif olarak yer almıştır. Ayrıca Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen mevzuat çalışmalarında ve eğitim faaliyetlerinde de sık sık görev alan Mert Karamustafaoğlu, bu kapsamda, rekabet hukukuna ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması, hizmet içi eğitimin verilmesi ve sertifikalı staj programları süreçlerine katılmıştır.
2010 yılında Berlin’de yer alan Freie Universität’de hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mert Karamustafaoğlu halen aynı üniversitede enerji ve rekabet hukuku alanında doktora yapmaktadır. Mert Karamustafaoğlu ayrıca, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü’nün Yönetim Kurulunda ve bu kuruluş tarafından çıkarılan “Enerji Hukuku” dergisinin yayın kurulunda yer almaktadır. Çeşitli bilimsel toplantılarda başta rekabet hukuku olmak üzere enerji hukuku ve tüketici hukuku gibi alanlarda tebliğler sunmuş olan Mert Karamustafaoğlu, ayrıca üniversiteler ve diğer kuruluşlarca düzenlenen birçok rekabet hukuku eğitim programı kapsamında eğitmen olarak çalışmaktadır.
 

Program
6 Şub

I. Enerji Yönetimi ve Tasarrufu

06.02.2023, 13:30-16:30

Eğitmen: Arzu Gürkan,  Genel Müdür Yardımcısı, Enve Enerji 

 • Enerji Nedir?
 • Enerjinin fazla kullanılması sonucunda oluşabilecek durumlar
 • Enerji tasarrufu nedir?
 • Neden enerji tasarrufu?
 • Enerjinin Dünya’da değişim süreci
 • Enerji tasarrufu ilk ne zaman gündeme geldi?
 • Enerji tasarrufu yönetmeliği
 • Enerji yönetimi nedir?
 • Neden enerji yönetimi?
 • Enerji tasarrufu sağlayacak önlemler.
 • Enerji yönetiminin temel felsefesi
 • Enerji yönetiminde ilk iş
 • Enerji analiz cihazları
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
7 Şub

II. Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamalar

07.02.2023, 13:30-16:30

Eğitmen: Cem Karabal, Genel Müdür, Enve Enerji

•    Sanayide Enerji Verimliliği Potansiyeli
•    Isıtma Sistemlerinde Enerji Verimliliği
•    Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği
•    Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği
•    Fanlar ve Enerji Verimliliği
•    Pompalar ve Enerji Verimliliği
•    Elektrik Motorları ve Enerji Verimliliği
•    Atık Isı Geri Kazanımı
•    Endüstriyel Sektörlere Özel Enerji Verimliliği Uygulamaları
•    Yerinde Enerji Üretimi Çözümlerinin Sanayiye Uyarlanması
•    Enerji İzleme Sistemleri, Ölçme ve Doğrulamanın Önemi
•    Enerji Performans Sözleşmeleri ve Enerji Verimliliği Uygulamaları
 

13 Şub

III. Dünya ve Türkiye’de Genel Durum - Enerji Verimliliği İhtiyacı

13.02.2023, 13:30-16:30

Eğitmen: A. Naci IŞIKLI,  Elektrik Mühendisi  

 • Dünyada enerji görünümü,
 • Türkiye'de enerji görünümü
 • Fosil yakıtlar
 • İklim krizi
 • BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
 • AB Yeşil Mutabakat
 • Paris İklim Anlaşması
 • 2050 net sıfır emisyon hedefi 
 • Enerji talebinin karşılanması
 • Neden enerji verimliliği?
 • Enerji verimliliğinin "enerji dışı faydaları"
 • Enerji verimliliği mevzuatı
   
14 Şub

IV. Karbon Emisyonlarının Düşürülmesinde Enerji Verimliliği Etkisi

14.02.2023, 13:30-16:30

Eğitmen: Ahmet Acar, Enerji Analisti

 • Türkiye’nin enerji sektörü stratejisi
 • Enerji Verimliliği Senaryosu sonuçları
 • Sanayideki tasarruf potansiyeli
 • Enerji verimliliği çözümlerinin CO2 salımına olan etkileri
 • Enerji verimliliği öncelik alanları
 • Politika Önerileri
20 Şub

V. Aydınlatma Sistemlerinde Enerji Verimliliği

20.02.2023, 13:30-16:30

Eğitmen: Prof. Dr. Sermin Onaygil ,  İstanbul Teknik Üniversitesi 

•    Enerji Verimliliği Çalışmalarında Aydınlatmanın Yeri ve Önemi
•    Aydınlatma Temel Büyüklükleri ve Elemanları; LED teknolojisi
•    Verimli Aydınlatma Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri (Sanayi, Bina ve Yol Aydınlatması)
•    Aydınlatmada Enerji Verimliliği ile ilgili Mevzuat
•    Aydınlatmadaki Gelişmeler (Akıllı Aydınlatma, İnsan Odaklı Aydınlatma)
 

21 Şub

VI. Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği

21.02.2023, 13:30-16:30

Eğitmen: Hakan Aksoy, Araştırma Koordinatörü

 • Türkiye’de enerji dönüşümünün getirdiği faydalar
 • Genel sistem verimliliği
 • Maliyet-etkinliği artırmayı amaçlayan mekanizmaların temel kapsam ve nitelikleri
27 Şub

VII. Yakıtlar, Kazanlar ve Fırınlarda Enerji Verimliliği

27.02.2023, 13:30-16:30

Eğitmen: M. Altuğ Karataş,  Genel Müdür, VAT Enerji 

● Kazanlarda Verimliliği Artırıcı Uygulamalar

● Normal ve Yoğuşmalı Baca gazı ekonomizerleri

● Flaş buhar geri kazanım sistemleri

● Blöf geri kazanım sistemleri, Blöf Hesabı

● Buhar kazanı otomasyon sistemleri

● Yanma kontrol sistemleri

● Fırın Enerji Kütle Denkliği

● Fırın atık enerji geri kazanım sistemleri

● Fırınlarda enerji verimlilik artırıcı uygulamalar

● İzolasyon yenilemeleri

● Kondensin geri döndürülmesi

● Ürün ön ısıtması

28 Şub

VIII. Buhar ve Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği

28.02.2023, 13:30-16:30

Eğitmen: M. Altuğ Karataş, Genel Müdür, VAT Enerji

● Kompresör dairesi incelemesi

● Kompresör verim analizi

● Kurutucu verim analizi

● Kompresör atık ısı analizi

● Basınçlı hava kaçak tespiti

● Basınçlı Hava ile ilgili Verim Fırsatları

6 Mar

IX. Enerji Tüketim Analizleri

06.03.2023, 13:30-16:30

Eğitmen: Arzu Gürkan,  Genel Müdür Yardımcısı, Enve Enerji 

•    Veri toplama 
•    Enerji tüketimleri 
•    İşletmelerde Enerji tüketimine etki eden faktörler (üretim, kapasite, hdd, cdd vb.) 
•    Spesifik enerji tüketimi 
•    En Küçük Kareler Yöntemi 
•    Kümülatif Değerler Toplamı (CUSUM) 
•    Üretim-Tüketim Analizlerinin Yorumlanması 
 

7 Mar

X. Enerji Etütü ve Ölçü Aletleri, Ölçme Teknikleri

07.03.2023, 13:30-16:30

Eğitmen: Cem Karabal, Genel Müdür, Enve Enerji

•    Enerji Etüdünün Tanımı
•    Enerji Etüdünün Kapsamı
•    Enerji Etüdü Seviyeleri (Ön Etüt-Detaylı Etüt-Yatırım Odaklı Etüt)
•    Enerji Etüdünün Adımları
•    Enerji Etüdü Ekibi
•    Enerji Etüdünde Kullanılan Ölçüm Cihazları
•    Veri Toplama ve Değerlendirme
•    Enerji Etüt Raporu
•    Enerji Etüt Raporunun Değerlendirilmesi
 

13 Mar

XI. Enerji Finansmanı ve Teşvikler

13.03.2023, 13:30-16:30

Eğitmen: Özlem Kıldır,  CEO, Profinstance Danışmanlık & Eğitim  

•    Türkiye’de Enerji Finansmanı 
•    Dünya’da Enerji Finansmanı 
•    Enerji Finansmanı Yöntemleri 
•    Proje Finansmanı Özellikleri & Yapısı
•    Finansal Değerlendirme & Modelleme,Finansman Süreci
•    Finansal Sözleşmeler
•    Enerji Kaynağına Göre Farklılaşan Finansman Yapıları & Proje Finansmanı Kurguları
•    Enerji Projeleri için Teşvik Mekanizmaları

14 Mar

XII. Enerji Verimliliği Kanunu

14.03.2023, 13:30-16:30

Eğitmen: Av. Mert Karamustafaoğlu, Rekabet ve Uyum Uzmanı

•    Enerji Sektöründe Serbest Piyasaya Geçişte Yaşanan Sorunlar
•    Enerji Piyasalarında Rekabet Hukuku Uygulamaları
•    Enerji Piyasasında Sözleşme Türleri
•    ESCO Sözleşmelerinin Hukuki İncelenmesi
 

Bitiş
Etkinlik Bilgileri

Tarih
06.02.2023 -14.03.2023
Saat
13:30 – 16:30 saatleri arasında
Eğitim Yeri
Online – Zoom Webinar

Zoom altyapısı kullanılarak yapılacak eğitimde, eğitim öncesinde katılımcılarımıza katılım linki gönderilecektir. 

Seminer günü, başlama saatinden 10 dakika öncesinden linke tıkladığınızda eğitimin yapılacağı sınıfa girmiş olacaksınız.
https://zoom.us/download sitesinden Zoom programını yükleyebilirsiniz.

Gerekli Bilgiler
Katılımcılarımızın mikrofonu ve kamerası kapalı olacaktır. 

Eğitim kaydınızın kontrolünü etkinlik kayıt sayfasında yer alan katılımcı ara kısmından kontrol edebilirsiniz.

Ücret
Eğitim ücretsizdir.

İrtibat
Programa telefonla kayıt alınmamaktadır. Kayıt için lütfen “Kayıt” ile ilgili bölümü inceleyiniz.

Sorularınız için irtibat: 0212 252 29 00 / 362

E-posta: akademi@iso.org.tr

 

Kayıt