İSO
Sürdürülebilirlik Mini MBA- Online
05.04.2023 - 27.04.2023

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik Mini MBA Programımız ile günümüzde iş stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline gelen sürdürülebilirlik başlığını pek çok açıdan ele almak, bu çerçevedeki en son gelişmeleri değerlendirmek hedeflenmektedir.
Bu program ile sürdürülebilirlik hakkında farkındalığın artırılmasının yanı sıra katılımcıların konuyla ilgili bilgilerinin derinleşmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Program çerçevesinde sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişimsel faktörlerine dair bilgiler katılımcılar ile paylaşılacaktır. 
Katılımcılar eğitimler aracılığıyla sürdürülebilirliğin temelleri, sürdürülebilirlik stratejisi gibi konuların yanı sıra Yeşil Mutabakat ve döngüsel ekonomi gibi gündemdeki konular hakkında bilgi edinebilecektir. Dijitalleşme, organizasyonel dönüşüm, inovasyon ve girişimcilik gibi konuların sürdürülebilirlik bakışı ile ele alınacağı programda kurumsal gönüllülük, sürdürülebilirliğin liderliği üzerine alanında uzman kişilerce eğitimler verilecek, ayrıca deneyim aktarımı seansı da gerçekleşecektir.

Eğitim programı sonunda katılım belgesi verilecektir. MBA Programımızın 9 eğitim başlığına katılan katılımcılarımız katılım belgesi hakkı kazanacaktır. Katılım belgeleri eğitim sonunda mail ile gönderilecektir.

Adres : Online - Zoom

Eğitmenler

GTAlliance UK – Kurucu Ortağı, Sürdürülebilirlik ve Araştırma Danışmanı Ali GİZER

I.Sürdürülebilirliğin Temelleri ve İklim Değişikliği

II. Sürdürülebilirlik için Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

VIII.Sürdürülebilirlik Liderliği

Ali GİZER
GTAlliance UK – Kurucu Ortağı, Sürdürülebilirlik ve Araştırma Danışmanı

Araştırmacı kimliği ile 34 yıllık profesyonel yaşamında birçok kuruluşun yönetiminde yer aldı. Yumlu, Koç İdea, Kogem'de eğitmen, İstanbul, Bahçeşehir, Yeditepe Üniversiteleri'nde öğretim görevlisi, URYAD'da araştırma denetçisi olarak çalıştı. Kurucusu olduğu AG Platform, GTAlliance firmalarıyla uzun yıllardır ulusal ve uluslararası birçok kuruluşa araştırma ve sürdürülebilirlik danışmanlıiğı hizmeti vermektedir. TÜAD (Tür kiye Araştırmacılar Derneği), ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research), WAPOR (World Association for Public Opinion Research), AC (Association for Coaching), TUGİM (Tüm Girişimci İş Mentorları Derneği), KalDer (Türkiye Kalite Derneği), BTBA (British&Turkish Business Association) üyesidir ve birçok yayında köşe yazarı olarak yer almaktadır. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Lisans ve Radyo - TV Yüksek Lisans Programı mezunudur.  

Partner | Strateji & ESG Erman Fenerci

III.Yeşil Mutabakat

Erman Fenerci
Partner | Strateji & ESG

Erman, S360’ta Strateji ve ÇSY Yönetimi dikeylerinde arka plan araştırmalarından kurumsal performans değerlendirmelerine dek uzanan uçtan uca stratejilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaktadır. Kurumsal sürdürülebilirliğin karşı karşıya olduğu zorlukların aşılabilmesi için piyasaların itici gücüne inanan Erman, organizasyonlarda zihniyet dönüşümü için ÇSY bakış açısının entegre edilmesi bağlamında stratejik danışmanlık & kolaylaştırıcılık sağlamaktadır.
Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği programında lisans eğitimini takiben, iş süreçlerinin eyleme dönük içgörülerle beslenebilmesi için bilişim sektöründe Veri Analisti olarak çalışmıştır. Kurumsal sürdürülebilirlik dönüşümü alanında kariyerine yön vermek adına Federal Almanya Cumhuriyeti Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından düzenlenen bir programda Proje Yöneticisi olarak görev almıştır. Erman, Fotovoltaik Sistemlerin Karşılaştırmalı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Maliyet Analizi konulu tezi ile Temiz ve Yenilenebilir Enerjiler alanında yüksek lisans (M.Sc.) derecesine sahiptir.
Evrensel büyüme yasaları, inovasyon & sürdürülebilirlik ile organizmalar, şirketler ve şehirlerdeki yaşamın akış hızı arasındaki benzerliklere dair anlayışını derinleştirmek için karmaşık sistemler alanına eğilmekten haz almaktadır.
 

DCube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi AŞ Kurucu Ortağı Gülcan Ergün

IV.Döngüsel Ekonomi

Gülcan Ergün
DCube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi AŞ Kurucu Ortağı

Üsküdar Amerikan Koleji mezunu olan Gülcan Ergün, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini ve Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü AB Hukuku Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2004-2006 yılları arasında Habitat Derneği’nde AB, UNDP ve Dünya Bankası ile birlikte yürütülen projelerde görev almıştır. 2007 yılından bu yana iklimlendirme sektöründe proje tasarım ve uygulama alanında çalışan bir şirket olan Detay Mühendislik’in yönetim kurulu üyesidir. Aynı yıl ortağı ile kurduğu GESPRO Danışmanlık ve Kaktüs Medya markaları ile kalkınma projeleri ve medya hizmetleri üzerine odaklanmıştır. Buralardaki görevinin yanı sıra, 2018 yılında Türkiye’de döngüsel ekonomi konusunda farkındalığın oluşması, kapasite gelişimi ve saha çalışmaları odağında faaliyet göstermeyi hedefleyen D-Cube’ün kurucu ortağı olmuştur. Gülcan, 20 yıla ulaşan proje yönetimi deneyimiyle beraber, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve girişimcilik çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. 

Yönetim Danışmanı – Eğitmen – Girişimci Mentoru Dr. Şefik Naci Adalılar

V.Sürdürülebilirlik için İnovasyon ve Girişimcilik

Dr. Şefik Naci Adalılar
Yönetim Danışmanı – Eğitmen – Girişimci Mentoru

1974 Yılında Ankara’da doğdu. İlköğreniminden sonra orta ve lise öğrenimine Özel Arı Lisesi’nde devam etti. 1991’de buradan mezun olan Adalılar, aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1996’da mezun oldu. 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı’ndan (MBA) mezun oldu. Daha sonra Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı.

1996 yılından itibaren eğitmen olarak Turizm Geliştirme Vakfı’nda çalışmaya başlayan Ş. Naci Adalılar, 2004 yılından itibaren Turizm Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıf Eğitim koordinatörü olarak 2016 yılına kadar görev almıştır. 2000 yılından itibaren çeşitli firma ve resmi kurumlarda danışmanlık görevi yapmış, birçok AB, üniversite ve sivil toplum örgütü projelerinde eğitmenlik ve koordinatörlük görevlerinde de bulunmuştur. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde de eğitmen olarak görev alan Adalılar, KOBİ’lerde ve Üniversitelerde Girişimcilik, Stratejik Planlama, Pazarlama Yönetimi, Kalite eğitmenliği ve danışmanlıkları yapmaktadır. İş dünyasına yönelik zaman yönetimi, toplantı teknikleri, takım oluşturma ve yönetme, etkili iletişim, yaratıcı karar alma ve problem çözme seminerleri de veren Adalılar’ın işletme ve turizm alanında çeşitli yayınları bulunmaktadır. Nisan 2008’de “Türkiye’de Turizm Pazarlaması ve Yeni Stratejiler” isimli kitabı yayımlanmıştır. “Bir Destinasyon Olarak Ekoköyler” isimli kitabı şu anda yayıma hazırlanmaktadır. TÜBİTAK mentor havuzunda, iş geliştirme mentoru olarak yer alan Adalılar, aynı zamanda birçok kuluçka merkezinin de mentor havuzundadır. İş hayatına kurucusu olduğu Lodestar Business Solution isimli eğitim ve danışmanlık firmasında Yönetim Danışmanı, Eğitmen ve Girişimci Mentoru olarak devam eden Adalılar’ın çalışma ve araştırma alanlarının başında Girişimcilik, İşletme Yönetimi, Pazarlama, Turizm ve e ticaret uygulamaları gelmektedir.
 

Danışman, Eğitmen A.Eren Öztürk

VI.Sürdürülebilirlik Stratejisi

A.Eren Öztürk
Danışman, Eğitmen

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden lisans, Blekinge Institute of Technology, Sürdürülebilirlik için Stratejik Liderlik Bölümü’nden de yüksek lisans derecelerini aldı. Dört yıla yakın Bölgesel Çevre Merkezi’nde çeşitli görevlerde bulunurken, 2010-2011 yılları arasında Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim projelerinde eğitmen olarak yer aldı. 2013 yılından bu yana S360’ta sürdürülebilirlik stratejileri geliştirilmesi ve uygulanması, sürdürülebilirlik eğitimleri ve çalıştayları yürütülmesi gibi alanlarda liderlik yapmaktadır. Sürdürülebilirlik stratejisi, sistem düşüncesi, çevresel etki hesaplaması gibi konularda eğitimler veren Eren, aynı zamanda Art of Hosting - Katılımcı Liderlik süreçleri uygulayıcısıdır.   

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) – Eğitim&Danışmanlık ve Projeler Koordinatörü Gizem ECE

IX. Kurumsal Gönüllülük

Gizem ECE
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) – Eğitim&Danışmanlık ve Projeler Koordinatörü

Gizem Ece, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans; İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim (PRCC) bölümünde master derecelerini aldı. 2008 yılından bu yana sivil toplum sektörünün farklı aktörleri ile gönüllü, eğitmen, danışman, proje yöneticisi, saha sorumlusu, içerik geliştirme, kaynak geliştirme ve yönetim kurulu üyeliği gibi sorumluluklarla çalıştı. Üniversite yıllarında başlayan aktif eğitmenlik serüveninde ise şimdiye kadar insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, katılımcılık, gönüllülük ve sivil toplum, çalışan gönüllülüğü, kaynak geliştirme, proje yönetimi, ekip çalışması, koçluk ve mentorlük gibi konularda eğitimler düzenledi. 2015 yılından bu yana Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nde (ÖSGD) çalışan Gizem; şirketler için kurumsal gönüllülük programı stratejileri geliştirilmesi ve uygulanması, kurumsal gönüllülüğü yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi, Sosyal Farkındalık Programları ile çalışanların gönüllülük yoluyla liderlik becerilerini güçlendirilmesi, çocuk ve gençlik projelerinin hazırlanması, stratejik perspektifinn belirlenmesi ve uygulanması gibi alanlarda liderlik yapmaktadır. Aynı zamanda Kurumsal Gönüllülük, Derin Demokrasi, Sivil Toplum ve Gönüllülük, Sürdürülebilirlik, Gönüllü Yönetimi ve Proje Geliştirme/Yönetimi konularından eğitimler vermeye devam ediyor. 

İK Proje Danışmanı ve Eğitmen İpek Aral

X. Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik için Organizasyonel Dönüşüm

İpek Aral
İK Proje Danışmanı ve Eğitmen

İlk, orta, lise öğrenimimi T.E.D. Ankara Koleji’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü 1996 yılında bitirdi. İnsan kaynakları mesleğine 1998 yılında İstanbul’da, OBEY Yönetim Danışmanlık’ta başladı. Birçok işe yerleştirme ve yeniden şirket yapılandırma projelerinde görev aldı. 1999 yılında Migros Ticaret A.Ş. ile görev gereği Ankara’ya döndü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi Migros ve Şok marketler işe alım ve mağaza açılış süreçlerini yürüttü, insan kaynakları sistemi kurulumu proje ekiplerinde aktif olarak çalıştı. İstanbul’da profesyonel olarak son görevi aldığı VESBO A.Ş.’de insan kaynakları sistemini sıfırdan kurdu, işletti, geliştirdi.

2009 yılında Türkiye’nin ilk kapsamlı İK bloğu Kaynağım İnsan’ı açtı. Kaynağım İnsan blogu ile 2010 yılı Altın Örümcek Web Ödülleri’nde İK Sitesi kategorisi ‘Halkın Seçimi’ ödülünü alırken, 2010 Blog Ödülleri’nde İş Dünyası blogları kategori 2.liğini kazandı. 
2009 yılında serbest insan kaynakları proje danışmanı ve eğitmen olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında Aral Kaynağım İnsan Danışmanlık şirketini kurdu. Halen kendi işinin yanında 2020 yılında SCS Global’de İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Danışman Direktörü olarak proje bazlı çalışmalarını yürütmektedir.
PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) ve SHRM (Society For Human Resources Management) ve AOTS Japan (The Association for Overseas Technical Scholarship Japan) üyesidir.
 

Program
5 Nis

I.Sürdürülebilirliğin Temelleri ve İklim Değişikliği

05.04.2023, 13:30-15:00

Eğitmen: Ali GİZER ,  GTAlliance UK – Kurucu Ortağı, Sürdürülebilirlik ve Araştırma Danışmanı 

•    Sürdürülebilirlik nasıl iş dünyasının ana gündemi oldu?
•    Sürdürülebilirlik çerçevesi ve yeni iş anlayışı
•    Gelecek dönem beklentileri
•    En büyük ekonomik - sosyal risk: iklim değişikliği
•    İklim risklerini anlamak ve öneriler
 

5 Nis

II. Sürdürülebilirlik için Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

05.04.2023, 15:30-17:00

Eğitmen: Ali GİZER , GTAlliance UK – Kurucu Ortağı, Sürdürülebilirlik ve Araştırma Danışmanı

•    Beşeri sermayenin önemi 
•    Beşeri sermaye muhasebesinin çerçevesi
•    Çeşitlilik, kapsayıcılık ve iş performansı
•    Kapsayıcı kapitalizm
•    Küresel insan sermayesi trendleri

6 Nis

III.Yeşil Mutabakat

06.04.2023, 13:30 - 15:00

Eğitmen: Erman Fenerci,  Partner | Strateji & ESG 

•    Avrupa Yeşil Mutakabatı-AYM nedir? 
•    Fırsatlar ve zorluklar
•    AYM & Türkiye
•    Mutabakatın sektörlere etkisi
•    Sınırda karbon düzenlemesi
•    AYM takvimi

6 Nis

IV.Döngüsel Ekonomi

06.04.2023, 15:30-17:00

Eğitmen: Gülcan Ergün, DCube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi AŞ Kurucu Ortağı

12 Nis

V.Sürdürülebilirlik için İnovasyon ve Girişimcilik

12.04.2023, 13:30-15:00

Eğitmen: Dr. Şefik Naci Adalılar,  Yönetim Danışmanı – Eğitmen – Girişimci Mentoru 

•    Süreklilik – sürdürülebilirlik
•    Sürdürülebilir büyüme – sürdürülebilir kalkınma
•    Ütopya’dan İnovasyon’a
•    Büyük düşün küçük başla
•    Dünya’yı girişimcilik kurtaracak
 

12 Nis

VI.Sürdürülebilirlik Stratejisi

12.04.2023, 15:30-17:00

Eğitmen: A.Eren Öztürk, Danışman, Eğitmen

  • Sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmek için kullanılan yollar
  • Şirketlerin atacağı adımlar
  • Sürdürülebilirliği yakalamak için odaklanılması gereken konular
13 Nis

VIII.Sürdürülebilirlik Liderliği

13.04.2023, 15:30-17:00

Eğitmen: Ali GİZER ,  GTAlliance UK – Kurucu Ortağı, Sürdürülebilirlik ve Araştırma Danışmanı 

26 Nis

IX. Kurumsal Gönüllülük

26.04.2023, 13:30 - 15:00

Eğitmen: Gizem ECE, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) – Eğitim&Danışmanlık ve Projeler Koordinatörü

26 Nis

X. Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik için Organizasyonel Dönüşüm

26.04.2023, 15:30-17:00

Eğitmen: İpek Aral ,  İK Proje Danışmanı ve Eğitmen 

Bitiş
Etkinlik Bilgileri

Tarih: 04 - 27 Nisan  2023 tarihleri arasında 
Saat: 13:30 – 17:00 
Eğitim Yeri: Online – Zoom Webinar
Ücret: Ücretsiz
İrtibat
Programa telefonla kayıt alınmamaktadır. Kayıt için lütfen “Kayıt” ile ilgili bölümü inceleyiniz.

Eğitim giriş linkleri haftalık olarak katılımcılarımıza iletilecektir.

Sorularınız için irtibat: akademi@iso.org.tr

Kayıt